13/8/16

Βιβλία για τις μαθησιακές δυσκολίες
  8 βιβλία  με υλικό για τις μαθησιακές δυσκολίες.  (Χαρακτηριστικά των μαθησιακών δυσκολιών, διάγνωση  και αξιολόγηση ,  διδακτικές και τεχνικές στήριξης μαθητών  με  μαθησιακές δυσκολίες)

Περιοδικό Παιδαγωγικό ιδεοδρόμιο (2012) Διδακτικές Τεχνικές Στήριξης Μαθητών με Μαθησιακές Δυσκολίες στην Ανάγνωση
Διαθέσιμο στο http://users.sch.gr/nikbalki/files/Publications/Ideodromio3.pdf

Παντελιάδου, Σ. & Μπότσας, Γ. (Επιμ.) (2007). Μαθησιακές Δυσκολίες: Βασικές Έννοιες & Χαρακτηριστικά. Θεσ/νικη: Γράφημα. Διαθέσιμο στο http://www.edc.uoc.gr/~ptde/ptde/anounc/b_tomeas/diat/LD_Panteliadou_A.pdf

Παντελιάδου, Σ. & Πατσιοδήμου, Α. (Επιμ.) (2007). Εφαρμογές Διδακτικής Αξιολόγησης και Μαθησιακές Δυσκολίες. Θεσ/νικη: Γράφημα.
Διαθέσιμο στο http://www.edc.uoc.gr/~ptde/ptde/anounc/b_tomeas/diat/LD_Panteliadou_B

Παντελιάδου, Σ. & Αντωνίου, Φ. (Επιμ.) (2007). Διδακτικές προσεγγίσεις και πρακτικές για μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες. Θεσ/νικη: Γράφημα.
Διαθέσιμο στο http://www.edc.uoc.gr/~ptde/ptde/anounc/b_tomeas/diat/LD_Panteliadou_C.pdf

 Πόρποδας, Κ. (Επιμ.) (2003). Διαγνωστική αξιολόγηση και αντιμετώπιση των μαθησιακών δυσκολιών στο δημοτικό σχολείο (Ανάγνωση, Ορθογραφία, Δυσλεξία, Μαθηματικά). Πάτρα. Διαθέσιμο στο http://www.e-yliko.gr/amea/prakseis_epeaek/diagnostikh_aksiologish_math_dyskolion.pdf

 Πόρποδας, Κ. (Επιμ.) (2005). Εκπαιδευτικές προσεγγίσεις και υλικό για την αξιολόγηση και την αντιμετώπιση των μαθησιακών δυσκολιών των μαθητών του Δημοτικού Σχολείου. Διαθέσιμο στο http://www.e-yliko.gr/amea/prakseis_epeaek/yliko_gia_aksiologish_math_dyskolion.pdf

Τζουριάδου, Μ. Προσαρμογές αναλυτικών προγραμμάτων για μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες
 Διαθέσιμο στο http://repository.edulll.gr/edulll/retrieve/3268/957.pdf

Παντελιάδου, Σ. , Πατσιοδήμου, Α, Μπότσας, Γ., (2004) Οι μαθησιακές δυσκολίες στη Δευτεροβάθμια  Εκπαίδευση . Διαθέσιμο στο http://www.e-yliko.gr/amea/prakseis_epeaek/MD_epeaek.pdf
 fresh-education

Δεν υπάρχουν σχόλια: