20/8/16

7ο Τεύχος, Νέος Παιδαγωγός, Σεπτέμβριος 2016
 Με ελεύθερη πρόσβαση το 7ο τεύχος του εκπαιδευτικού Περιοδικού Νέος Παιδαγωγός.

Πίνακας Περιεχομένων 7ου Τεύχους – Σεπτέμβριος 2016

Σελ.        6
Αριστεία & Ισότητα στην Ελληνική Εκπαίδευση
Σελ.     20
Μεταξύ «παλαιός» και «νέας» αγωγής: Το προφίλ του εκπαιδευτικού, η αναγκαιότητα παιδαγωγικής κατάρτισης και το περιοδικό «Μέση Εκπαίδευσις» (1905-1906)
Σελ.     33
Τα Μουσεία στην Υπηρεσία της Εκπαίδευσης-Σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα και εκπαιδευτικά προγράμματα Η περίπτωση του Αρχαιολογικού Μουσείου Παλαιόπολης (Μον Ρεπό)
Σελ.     42
Αναπτύσσοντας την ικανότητα των σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και των εκπαιδευτικών για τη βελτίωση της μάθησης μέσω των Διαδικτυακών Κοινοτήτων Μάθησης
Σελ.     52
Η διδακτική των Εικαστικών και οι διαθεματικές προεκτάσεις της
Σελ.    64
Ο ρόλος των ξένων μορφωτικών ινστιτούτων στην Ελλάδα μέσα από το παράδειγμα δραστηριότητας του Βρετανικού Συμβουλίου και του Ινστιτούτου Γκαίτε
Σελ.    74
Παιδαγωγική και διδακτική κατάρτιση των πανεπιστημιακών δασκάλων


Σελ.     91
Τα κοριτσίστικα περιοδικά στην Ευρώπη και την Ελλάδα. Εγγραφές του γυναικείου ιδεότυπου, ή …μια εφηβεία επιεικής που γίνεται σαράντα (…και κάτι)
Σελ.   111
Αξιοποίηση των Web 2.0 τεχνολογιών για τη διοργάνωση μαθητικών Συνεδρίων. Προκλήσεις και προοπτικές στη σύγχρονη εκπαιδευτική πραγματικότητα
Σελ.   127
Εγγραμματισμός στα μέσα: Καλές πρακτικές και αναδυόμενες προκλήσεις προς την εκπαίδευση του 21ου αιώνα
Σελ.   149
Επαγγελματικό άγχος και επαγγελματική εξουθένωση των εκπαιδευτικών


Σελ.   161
Ιαπωνία -Ελλάδα. Δύο χώρες δύο πολιτισμοί, ένα καινοτόμο πολιτιστικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα για μαθητές δημοτικού
Σελ.   172
Οι ιδιαιτερότητες της Βιολογίας ως πρόκληση για τη χρήση των Τ.Π.Ε. στη Διδακτική της Βιολογίας
Σελ.   188
Μοντέλα και πολιτικές εκπαιδευτικής και κοινωνικής ενσωμάτωσης των αναπήρων
Σελ.   196
Σκιαγραφώντας τον Κριτικό Μουσικό Γραμματισμό
Σελ.   209
Ο ρόλος του Παραπρογράμματος στη λειτουργία του σχολείου
Σελ.   221
Η εκπαίδευση των φιλολόγων στις Τ.Π.Ε. Εργαλειακή προσέγγιση ή παιδαγωγική αξιοποίηση;
Σελ.   237
Γλωσσικά μαθήματα και μουσεία για τις τέχνες
Σελ.   247
Διερεύνηση των επαγγελματικών αποφάσεων εκπαιδευτικών ειδικής και γενικής αγωγής: Αποχώρηση και αλλαγή πλαισίου εργασίας
Σελ.   266
Ερευνητικά ευρήματα για τις αντιλήψεις μαθητών για τα πολυμέσα
Σελ.   275
Εφαρμογή του μοντέλου της Αμοιβαίας Διδασκαλίας για την αντιμετώπιση δυσκολιών μάθησης στο μάθημα της γλώσσας
Σελ.   285
Βελτίωση της διδασκαλίας της Νεοελληνικής Γλώσσας και Τ.Π.Ε. στο Δημοτικό Σχολείο: Αντιλήψεις, στάσεις και προτάσεις των εκπαιδευτικών
Σελ.   294
Η αντίστροφη δημοτικότητα των Μαθηματικών ως επιστήμης και ως σχολικού μαθήματος. Μερικές συζευκτικές, «συναρπαστικές» διδακτικές προτάσεις
Σελ.   315
Συνδεόμενες οπτικές ενεργές αναπαραστάσεις: Σύνθεση, εφαρμογή και αξιολόγηση ενός Προγράμματος Σπουδών βασισμένο σε «δυναμικούς» μετασχηματισμούς και αλληλεπιδραστικές τεχνικές
Σελ.   348
Υλοποιώντας προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης σε ΕΠΑ.Λ. Παρατηρήσεις και διαπιστώσεις για την παιδαγωγική διάσταση ενός «μη μαθήματος»
Σελ.   359

Η στρατηγική της συγγραφικής και μετασυγγραφικής διαδικασίας στη διδασκαλία
Σελ.   372
Τα μαθησιακά αντικείμενα ως καινοτόμες διδακτικές ψηφίδες
Σελ.   390
H δημιουργική γραφή για τη συμπερίληψη παιδιών με αναπτυξιακές διαταραχές. Μια πιλοτική έρευνα δράσης
Σελ.   398
Ανθρώπινα δικαιώματα: Μία κριτική διερεύνηση μέσα από την αξιοποίηση της τέχνης
Σελ.   409
Αριθμητική προσομοίωση διφασικής ροής σταγόνων σε κλειστούς αγωγούς
Σελ.   421
Η ανάπτυξη της ικανότητας της σχολικής μονάδας και των εκπαιδευτικών για τη βελτίωση της μάθησης
Σελ.   430
Αναλυτικά προγράμματα, ενταξιακή εκπαίδευση και διαφοροποιημένη παιδαγωγική
Σελ.   438
Απόψεις των εκπαιδευτικών για τη συμπερίληψη μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρία

Δεν υπάρχουν σχόλια: