27/8/16

3 βιβλία για το Νηπιαγωγείο με δραστηριότητες ψυχοκινητικής και γνωστικής ανάπτυξης Παιδαγωγικά παιχνίδια: Τεύχος Α


Καμπέρη Τζουριάδου, Ελένη; Πανταζή,Σταυρούλα


 Τα παιχνίδια που περιλαμβάνονται στο τεύχος αυτό μπορεί να βοηθήσουν τα παιδιά να γνωριστούν μεταξύ τους με αστείους τρόπους μέσα σε μια χαλαρή και υποστηρικτική ατμόσφαιρα


Πατήστε εδώ
http://hdl.handle.net/10795/256

 Παιδαγωγικά παιχνίδια: Τεύχος Β: Παιχνίδια-δραστηριότητες συνεργασίας, επίλυσης συγκρούσεων


Καμπέρη Τζουριάδου, Ελένη; Πανταζή,Σταυρούλα


 Στο τεύχος αυτό περιλαμβάνονται: εικαστικές δραστηριότητες που ενισχύουν τη συνεργασία και την αλληλεπίδραση και θεατρικές δραστηριότητες που συμβάλουν στην απόκτηση δεξιοτήτων για δημιουργική επίλυση των συγκρούσεων

Πατήστε εδώ
 http://hdl.handle.net/10795/257


 Δραστηριότητες ψυχοκινητικής και γνωστικής ανάπτυξης


Αναγνωστοπούλου, Ελένη; Καρακασνάκη, Χρυσούλα


Στόχος του υποστηρικτικού υλικού που δίνεται στις/στους νηπιαγωγούς είναι να διευκολυνθούν αφενός στον εντοπισμό των ενδείξεων και αφετέρου στην ενσωμάτωση των δραστηριοτήτων του υλικού στο πρόγραμμά τους έτσι ώστε να αποφευχθούν ή να μειωθούν οι παράγοντες επικινδυνότητας για προβλήματα μάθησης.

  Πατήστε εδώ
   http://hdl.handle.net/10795/959

 

Δεν υπάρχουν σχόλια: