29/8/16

Το Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο(2016-2017) Περιφερειακή Διεύθυνση ΠΕ & ΔΕ Κ. Μακεδονίας.
 
 Το Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο(2016-2017) Περιφερειακή Διεύθυνση ΠΕ & ΔΕ Κ. Μακεδονίας.
Τμήμα Επιστημονικής-Παιδαγωγικής Καθοδήγησης ΠΕΔεν υπάρχουν σχόλια: