26/8/16

Δυνατότητα ανάκλησης αίτησης παραίτησης εκπαιδευτικών ΠΕ και ΔΕ για το 2015-2016Δυνατότητα ανάκλησης αίτησης παραίτησης εκπαιδευτικών ΠΕ και ΔΕ  για το 2015-2016. Ανακλήσεις μέχρι  31/8/2016

 www.minedu.gov.gr

Το έγγραφο

Δεν υπάρχουν σχόλια: