13/8/16

Τα Ψηλά Βουνά, του Ζαχαρία Παπαντωνίου (1918) σε ebook.
 
Τα Ψηλά Βουνά, του Ζαχαρία Παπαντωνίου, έκδοση του 1918
Ψηφιακή επανέκδοση του αρχικού μη λογοκριμένου βιβλίου
του Ζαχαρία Παπαντωνίου «Τα Ψηλά Βουνά», με κείμενο σε
μονοτονικό και διαμόρφωση  με βάση τη σύγχρονη γραμματική,
ορθογραφία και σύνταξη.

 Η παρούσα ψηφιακή έκδοση, εντάσσεται στο πλαίσιο δράσεων (σεμινάρια και εργαστήρια θεατρικού παιχνιδιού και κουκλοθεάτρου) που συντόνισε το Τμήμα Σχολικών Δραστηριοτήτων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου, κατά το σχολικό έτος 2015-16. Στόχος των δράσεων ήταν η διερεύνηση εναλλακτικών τρόπων προσέγγισης του εν λόγω βιβλίου και η αξιοποίηση αυτού στη διδακτική πράξη.
Επιμέλεια:

Γιώργος Π. Μαρκατάτος

Υπεύθυνος Τμήματος Σχολικών Δραστηριοτήτων,
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου

(κείμενο, σελιδοποίηση, ψηφιακή επεξεργασία εικόνων)Επεξεργασία κειμένων:

·       Στέλα-Μαρίνα Κωστάκη
Δασκάλα στο 45ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου

·       Μαρία Κρασανάκη
Δασκάλα αποσπασμένη στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου

·   Μαρία Δασκαλάκη
     Νηπιαγωγός αποσπασμένη στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου
Ηράκλειο, Ιούλιος 2016
ISBN  978-618-82077-2-1
© 2016 Εκδόσεις Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου
  pslvn.blogspot.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: