10/8/16

Ανακοινοποίηση στο ορθό των πινάκων αναπληρωτών ομαδοποιημένων κλάδων ΠΕ17.04, ΤΕ01.08 και ΤΕ01.12


 
 Ανακοινοποίηση πινάκων αναπληρωτών ομαδοποιημένων κλάδων ΠΕ17.04, ΤΕ01.08 και ΤΕ01.12
Ανακοινοποίηση στο ορθό των προσωρινών πινάκων κατάταξης αναπληρωτών εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπ/σης ως προς τους ομαδοποιημένους κλάδους/ειδικότητες ΠΕ17.04, ΤΕ01.08 και ΤΕ01.12, ως ακολούθως:
Α. Στον πίνακα αναπληρωτών του κλάδου/ειδικότητας ΠΕ17.04 προστίθεται η ειδικότητα ΠΕ17.09
Β. Στον πίνακα αναπληρωτών του κλάδου/ειδικότητας ΤΕ01.08 προστίθεται η ειδικότητα ΤΕ01.23 και
Γ. Στον πίνακα αναπληρωτών του κλάδου/ειδικότητας ΤΕ01.12 προστίθενται οι ειδικότητες ΤΕ01.15 και ΤΕ01.17
καθώς, εκ παραδρομής, αναρτήθηκαν ξεχωριστά.
Συγκεκριμένα, αναρτώνται εκ νέου:
α] προσωρινοί Ενιαίοι Πίνακες Αναπληρωτών των ομαδοποιημένων κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ17.04 ΤΕ01.08 και ΤΕ01.12, στους οποίους περιλαμβάνονται εκπ/κοί που έχουν μόρια προϋπηρεσίας ή/και μόρια επιτυχίας σε έναν από τους δύο τελευταίους διαγωνισμούς εκπ/κών του Α.Σ.Ε.Π.
β] προσωρινοί Ενιαίοι Πίνακες Αναπληρωτών με Μηδενική Προϋπηρεσία, των ομαδοποιημένων κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ17.04 ΤΕ01.08 και ΤΕ01.12, στους οποίους περιλαμβάνονται εκπ/κοί με μηδενική προϋπηρεσία και άνευ μορίων επιτυχίας σε έναν από τους δύο τελευταίους διαγωνισμούς εκπ/κών του Α.Σ.Ε.Π.
 http://www.minedu.gov.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: