17/8/16

Ηλεκτρονικά οι αιτήσεις εκπαιδευτικών για Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας από σήμερα 17 έως 24 Αυγούστου


Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων εκπαιδευτικών για την πλήρωση θέσεων με επιλογή, προκειμένου να αποσπαστούν στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας και τα εκτός έδρας τμήματα αυτών


Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας στον
ιστότοπο: http://directors.minedu.gov.gr εντός αποκλειστικής προθεσμίας η οποία άρχεται
από 17 Αυγούστου 2016 ημέρα Τετάρτη και λήγει 24 Αυγούστου 2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα
12.00.

Δείτε εδώ την πρόσκληση

Δεν υπάρχουν σχόλια: