17/7/16

Το Web 2.0 στην Εκπαίδευση σε ebook
fresh-education
Ένα  βιβλίο που απευθύνεται στον εκπαιδευτικό  για το πώς μπορεί να  εκμεταλλευτεί  τις δυνατότητες του web2.0 στη διδακτική πράξη.
  Πολύτιμες συμβουλές για τα ιστολόγια, χρήση και δυνατότητες του facebook στην τάξη, δημιουργία  Προσωπικών Περιβαλλόντων Μάθησης , wiki και ό,τι έχει σχέση με την εκπαίδευση


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης


Υπεύθυνος έργου:
Αναστάσιος Καρακώστας
Συγγραφική Ομάδα:
1.    Γούτας Στυλλιανός
2.    Θεοχάρη Γεωργία
3.    Θεοχαρίδης Θεοχάρης
4.    Κατμάδα Αικατερίνη
5.    Κιτσικούδης Κωνσταντίνος
6.    Λαζάρου Ευθύμιος
7.    Μανδάρας Εμμανουήλ
8.    Μιχαλούδης Απόστολος
9.    Πολιτόπουλος Νικόλαος
10. Χατζάκης Μιχαήλ
11. Χονδρούλη Βικτώρια
12. Χριστοδούλου Γεώργιος
13. Ψαρά Ελένη
Ομάδα Comics:
1.    Κατμάδα Αικατερίνη
2.    Χονδρούλη Βικτώρια
Ομάδα Τυπογραφίας:
1.    Κιτσικούδης Κωνσταντίνος
2.    Χατζάκης Μιχαήλ
Ομάδα Φιλολογικής Επιμέλειας:
1.    Θεοχάρη Γεωργία
2.    Ψαρά Ελένη
Ομάδα Περιεχομένου:
1.    Γούτας Στυλλιανός
2.    Θεοχαρίδης Θεοχάρης
3.    Λαζάρου Ευθύμιος
Ομάδα Αξιολόγησης Εμπειρίας:
1.    Μανδάρας Εμμανουήλ
2.    Μιχαλούδης Απόστολος
Ομάδα Video Crowdsourcing:
1.    Πολιτόπουλος Νικόλαος
2.    Χριστοδούλου Γεώργιος


 Κατεβάστε εδώ το βιβλίο 

Πηγή:   teachspiration.wikispaces.com

Δεν υπάρχουν σχόλια: