3/7/16

Δημιουργική γραφή - Futureme: Στέλνω mail στον εαυτό μου για να το διαβάσω στο μέλλον

Το futureme μπορεί να βοηθήσει με μια δραστηριότητα στη δημιουργική γραφή.

Με το futureme  οι μαθητές μπορούν να γράψουν ένα ηλεκτρονικό μήνυμα στον ίδιο τους τον εαυτό, και να το  παραλάβουν στο ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο στο μέλλον, τη χρονική στιγμή που θα επιλέξουν. Το πλεονέκτημα αυτής της άσκησης δημιουργικής γραφής είναι ότι οι μαθητές γράφουν για ένα συγκεκριμένο σκοπό.

Δεν υπάρχουν σχόλια: