18/7/16

Βίντεο με τις ενέργειες/ αιτήσεις Εκπαιδευτικών στο ΟΠΣΥΔ

 Βίντεο με τις ενέργειες/ αιτήσεις Εκπαιδευτικών στο ΟΠΣΥΔ

Μέσω ένος βίντεο που έχει δημιουργήσει η  ομάδα ανάπτυξης του Ολοκληρωμένουν Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣΥΔ) μπορούν οι εκπαιδευτικοί να ενημερωθούν σε λίγα λεπτά για τη διαδικασία της αίτησης που φέτος για πρώτη φορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά.
 www.minedu.gov.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: