31/7/16

Η Ε.Ε.Φ. εναντίον της διαδικασίας Ι.Ε.Π. επιλογής “εκλεκτών” για τον εξορθολογισμό της ύλης 
Το Υπουργείο Παιδείας, μέσω του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), οργάνου του που δίνει νομιμοφάνεια σε πλείστα όσα, δημοσιοποίησε τον κατάλογο των εκλεκτών που αμισθί θα συντάξουν προτάσεις σχετικά με τον εξορθολογισμό της διδακτέας ύλης στα Γυμνάσια και τα Λύκεια.
Αντί το Υπουργείο να ζητήσει την άποψη και τις προτάσεις των Επιστημονικών Συλλόγων, τα μέλη των οποίων έχουν μακροχρόνια και πραγματική εμπειρία μέσα στις αίθουσες, θα στηριχθεί σε επιτροπές για τις οποίες το μόνο που γνωρίζουμε είναι κάποια ονόματα.
Η Ε.Ε.Φ. ζητά από το Υπουργείο Παιδείας και το Ι.Ε.Π. να δημοσιοποιηθούν:
• αναλυτικά στοιχεία των επιλεγέντων για τη στελέχωση των επιτροπών Φυσικής (ηλικία, προϋπηρεσία, διδακτική εμπειρία, τυπικά προσόντα)
• τα κριτήρια επιλογής τους
• η ουσία και η βαρύτητα που θα έχουν στις όποιες μελλοντικές αποφάσεις του Υπουργείου τα πορίσματα των επιτροπών αυτών.
Η Ε.ΕΦ. ΑΝΙΔΙΟΤΕΛΩΣ δηλώνει δημοσίως ότι προτίθεται, μέσω της εμπειρίας και της ποιότητας των μελών της, να συμβάλει τόσο στην ποιοτική όσο και στην ποσοτική αναβάθμιση της Φυσικής στη δημόσια εκπαίδευση, αναλαμβάνοντας τον ρόλο και τις ευθύνες που αναλογούν σε μία αναγνωρισμένη επιστημονική ένωση.
Αναμένουμε την πρόσκληση από τους αρμόδιους φορείς του Υπουργείου Παιδείας. Ειδάλλως, έχουμε κάθε λόγο να προβληματιζόμαστε για τις σκοπιμότητες τέτοιων κινήσεων από πλευράς του Υπουργείου και των φορέων του.
Η Επιτροπή Παιδείας της Ε.Ε.Φ.

Πηγή:  xenesglosses.eu

Δεν υπάρχουν σχόλια: