18/7/16

Ανακοίνωση για Αλλοδαπούς – Αλλογενείς, που επιθυμούν να εισαχθούν στα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Ελλάδας                        
                                    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
                        ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ   ΠΑΙΔΕΙΑΣ
               ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
                  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ,
                    ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
                 ΞΕΝΩΝ & ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ,
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ   
 
-------------------------- 
Ταχ. Δ/νση        : Ανδρέα Παπανδρέου 37
Τ.Κ. – Πόλη       :151 80 ΜΑΡΟΥΣΙ
Email                  :dipode @minedu.gov.gr
Πληροφορίες    :-E . Βολάνη
Τηλέφωνο         : 210 344.2291
FAX                     : 210 344.2299      
                       Μαρούσι, 15 /07 /2016
             Αριθμ. Πρωτ. Βαθμό ς Προτερ.
               Φ.815.4 /εξ. εξ.117426/Η2
                            
     ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 Οι υποψήφιοι   Αλλοδαποί – Αλλογενείς,  που επιθυμούν να εισαχθούν στα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Ελλάδας και δεν  έχουν προλάβει να πάρουν   την σφραγίδα της Χάγης στο απολυτήριό τους  και στην  βεβαίωση δυνατότητας εισαγωγής σε πανεπιστήμια της χώρας τους  ειδικά για την φετινή χρονιά μπορούν να προσκομίσουν αντίγραφα των συγκεκριμένων δικαιολογητικών,   επικυρωμένα  για την γνησιότητά τους από την αντίστοιχη πρεσβεία τους, μαζί με την επίσημη μετάφρασή τους, όπως αναφέρεται στις οδηγίες Αλλοδαπών –Αλλογενών έτους 2016, προκειμένου να τους χορηγηθεί προσωρινή βεβαίωση αντιστοιχίας- αναγωγής βαθμολογίας.
Όσοι από τους εν λόγω υποψηφίους είναι επιτυχόντες σε κάποιο τμήμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, προκειμένου να εγγραφούν σε αυτό, θα πρέπει να προσκομίσουν τα ανωτέρω δικαιολογητικά με την επισημείωση της σφραγίδας της Χάγης (Αpοstille) στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας, για να εκδοθεί η τελική βεβαίωση αντιστοιχίας- αναγωγής βαθμολογίας, η οποία θα συμπεριληφθεί στον φάκελο με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εγγραφή τους. Η τελική αυτή βεβαίωση θα εκδοθεί μόνο στην περίπτωση που τα δικαιολογητικά με τη σφραγίδα της Χάγης επιβεβαιώνουν την εγκυρότητα των αντιγράφων βάσει των οποίων είχε χορηγηθεί η προσωρινή βεβαίωση. 

                                                     Η ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

                                                                 ΜΑΡΙΑ ΤΑΒΟΥΛΑΡΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια: