3/7/16

Σελίδες υποστήριξης για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στο Β επίπεδο ΤΠΕ
Δύο σελίδες  για την υποστήριξη  και επιμόρφωση εκπαιδευτικών στο Β επίπεδο ΤΠΕ με πλούσιο υλικό.

 Πατήστε στους παρακάτω συνδέσμους για να δείτε τις ιστοσελίδες:http://giannismokias.pbworks.com 


  Εξίσου πολύ καλό  σχετικό υλικό μπορείτε να βρείτε σε άλλες δύο ιστοσελίδες πατώντας στους συνδέσμους που ακολουθούν:

Στις ιστοσελίδες αυτές μπορείτε να βρείτε και υλικό  για τη σχολική τάξη.  Ενδεικτικά σε αυτόν το σύνδεσμο http://users.sch.gr/nikbalki/epim_kse/EL_gnostikou.htm#KLettres υπάρχουν προτάσεις λογισμικών με τους σχετικούς συνδέσμους τους.

Δεν υπάρχουν σχόλια: