28/7/16

Ανάσα ζωής για τη Χημεία στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
Η Ένωση Ελλήνων Χημικών (ΕΕΧ) αντέδρασε άμεσα, έντονα, αποφασιστικά και με πλήρη σύμπνοια στην απόφαση του ΙΕΠ για την προκήρυξη θέσης Συμβούλου Γ με διαζευκτικό ή μεταξύ Φυσικού ή Χημικού που σχεδόν οδήγησε στο να μην υπάρχει Σύμβουλος Χημικός για τη διαχείριση των θεμάτων της Χημείας στην Εκπαίδευση.
Αποτέλεσματα της αντίδρασης αυτής υπήρξαν:
1.Συνάντηση αντιπροσωπείας της ΕΕΧ με τον Πρόεδρο του ΙΕΠ, κ. Κουζέλη, με τον οποίο έγινε μία εποικοδομητική συζήτηση για όλα τα θέματα και στην οποία κατέστησαν σαφείς οι θέσεις εκατέρωθεν.
2. Η επιλογή Χημικού Συμβούλου από το ΙΕΠ και το ΥΠΕΠΘ και η αποφυγή του εξαρχής παραγκωνισμού της Χημείας, ο οποίος θα είχε τραγικές επιπτώσεις στην ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης.
Η ΕΕΧ είναι πάντοτε διατειθέμενη, διαθέσιμη και προετοιμασμένη για συνεργασία με τους φορείς της Εκπαίδευσης, όπως προβλέπεται από το θεσμικό της ρόλο, ως Συμβούλου του Κράτους σε θέματα Χημείας και Χημικής Εκπαίδευσης, είναι όμως ταυτόχρονα αποφασισμένη να προασπίσει την Επιστήμη της Χημείας οποτεδήποτε αυτή απειλείται με όλες της τις δυνάμεις συσπειρωμένες γύρω από τον κοινό σκοπό.
 www.eex.gr/news

Δεν υπάρχουν σχόλια: