31/7/16

Τι απάντησε ο Υπουργός στη Βουλή για τις υπεραριθμίες των εκπαιδευτικών
O Υπουργός Παιδείας με γραπτή του απάντηση στη Βουλή κάνει γνωστό ότι για τα  ζητήματα που σχετίζονται με τις υπεραριθμίες των εκπαιδευτικών αυτά ρυθμίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 14 του Π.Δ. 50/1996, όπως το άρθρο αυτό έχει τροποποιηθεί ή συμπληρωθεί μεταγενέστερα με το άρθρο 12 του Π.Δ.100/1997.
Σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στις ως άνω διατάξεις, οι εκπαιδευτικοί που κρίνονται υπεράριθμοι μπορούν να διεκδικήσουν κατά προτεραιότητα τοποθέτηση σε σχολική μονάδα της ίδιας ή όμορης ομάδας σχολείων.
Σε περίπτωση που αυτό δεν είναι εφικτό, παραμένουν στη διάθεση των περιφερειακών υπηρεσιακών συμβουλίων και τοποθετούνται προσωρινά ή διατίθενται για τη συμπλήρωση του ωραρίου σύμφωνα με τη διαδικασία του εδαφίου β’ της παρ. 7 του άρθρου 14 σε σχολεία της ίδιας περιοχής μετάθεσης.
 xenesglosses.eu

Δεν υπάρχουν σχόλια: