8/7/16

Οι Τομείς που θα λειτουργήσουν σε κάθε ΕΠΑΛ

 Οι Τομείς που θα λειτουργήσουν σε κάθε ΕΠΑΛ
Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η απόφαση για τον καθορισμό  Τομέων που θα λειτουργήσουν σε
κάθε Επαγγελματικό Λύκειο του Ν. 4386/2016.
 www.minedu.gov.gr
Το ΦΕΚ

Δεν υπάρχουν σχόλια: