21/7/16

Οργανικά κενά Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. μετά τις μεταθέσεις

Παληγιάννης Βασίλειος Αιρετός Κ.Υ.Σ.Π.Ε. 
Τηλ. 6974750409 
Fax: 2103442287 
e-mail: paligiannis@hotmail.gr 
Αθήνα, 21/7/2016 

Οργανικά κενά εκπαιδευτικών Π.Ε.             

Σας κοινοποιώ τα οργανικά κενά εκπαιδευτικών Π.Ε., όπως αυτά διαμορφώθηκαν μετά τις μεταθέσεις και με βάση τα οποία θα γίνουν οι μετατάξεις: 

Δεν υπάρχουν σχόλια: