22/7/16

Ο αριθμός των αιτήσεων αναπληρωτών σε Μουσικά Σχολεία


 
Ο αριθμός των αιτήσεων αναπληρωτών σε Μουσικά Σχολεία
Στις 19 Ιουλίου ολοκληρώθηκε η υποβολή αιτήσεων των αναπληρωτών των μουσικών ειδικότητων, που για πρώτη φορά πραγματοποιήθηκε ηλεκτρονικά. Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται ο αριθμός των αιτήσεων σε Μουσικά Σχολεία ανά ειδικότητα.
 www.minedu.gov.gr  

ΛΕΚΤΙΚΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
ΜΟΥΣΙΚΗΣΠΕ16.011198
ΜΟΥΣΙΚΗΣΠΕ16.02227
ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣΠΕ17.1339
ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝΠΕ17.1429
ΜΟΥΣΙΚΗΣΤΕ16  1941


Δεν υπάρχουν σχόλια: