7/7/16

Στοχευμένα η χρήση Νέων Τεχνολογίων για καλύτερα μαθησιακά αποτελέσματα

 http://www.oecd.org/education/school/Students-Computers-Learning-Making-the-Connection-Infographic 
 

International Education Today

The good, the bad and the ugly: Technology and 21st Century Learning.

Η χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας έχει γίνει μέρος της σχολικής ζωής και τα σχολεία δεν έχουν άλλη επιλογή από το να την αγκαλιάσουν. Όμως θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι  εξυπηρετεί τις ανάγκες των μαθητών και χρησιμοποιείται ως ένα εργαλείο που ενισχύει τη μάθηση .

(...)Χρησιμοποιώντας κατάλληλα την τεχνολογία, αυτή μπορεί να ενσωματωθεί σε ένα πρόγραμμα σπουδών με τρόπο  που εξυπηρετεί τις ανάγκες των μαθητών.     
Η πρόσφατη έκθεση του ΟΟΣΑ « Μαθητές, Η/Υ και μάθηση» κατέληξε στο συμπέρασμα ότι "κατά μέσο όρο" ,  τα τελευταία 10 χρόνια δεν υπήρξε αισθητή βελτίωση στα επίτευγμα των μαθητών στην ανάγνωση , τα μαθηματικά ή στην επιστήμη στις χώρες που έχουν επενδύσει σε μεγάλο βαθμό στις τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας για την εκπαίδευση . 
Η έκθεση τονίζει την επείγουσα ανάγκη επανεξέτασης  της χρήσης της   εκπαιδευτικής τεχνολογίας .
 (...)Τα εργαλεία της τεχνολογίας μπορεί να χρησιμοποιηθούν στις τάξεις για να συμπληρώσουν τη συνολική εμπειρία μάθησης  μιας γενιάς που έχει ανατραφεί  ψηφιακά. Ο κίνδυνος προκύπτει όταν τα εργαλεία της τεχνολογίας θεωρούνται ως αυτοσκοπός η οποία, δυστυχώς, είναι πολύ συχνή  περίπτωση. Έτσι, στα σχολεία μας πρέπει να διασφαλιστεί    ότι η τεχνολογία έχει ενσωματωθεί μόνο στη διαδικασία της μάθησης, όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι ενισχύει τη μάθηση και ότι χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με άλλες κατάλληλες πρακτικές.
(...)Το πρόβλημα με την καθολική πρόσβαση στην τεχνολογία είναι το γεγονός ότι παρέχει σχεδόν απεριόριστη πρόσβαση σε πληροφορίες . Μεγάλο μέρος αυτών των πληροφοριών είναι φανταστικές  και μπορεί να δημιουργήσουν την ψευδαίσθηση της εμπειρίας της εκμάθησης.Πατήστε στην εικόνα για να δείτε το Infographic του oecd


 http://www.oecd.org/education/school/Students-Computers-Learning-Making-the-Connection-InfographicΔεν υπάρχουν σχόλια: