6/7/16

Δύο παραμύθια για τις ελεύθερες ώρες το καλοκαίρι


 Δύο βιβλία για μικρά παιδιά 
Εκδ. Πατάκη


Ο ΚΩΔΙΚΑΣ ΤΟΥ ΚΟΝΤΟΥ ΔΡΑΚΟΥ
Ένα παραμύθι που διδάσκει στα παιδιά τις μουσικές νότες με πρωτότυπο τρόπο.

Η ΛΕΛΕΚΑ ΣΗΚΩΝΕΙ ΚΕΦΑΛΙ

Ένα βιβλίο που βοηθάει μικρά παιδιά να ξεπεράσουν τους φόβους τους

Τα διαβάσαμε στο issuu

Δεν υπάρχουν σχόλια: