12/7/16

Οδηγός σχεδιασμού και χρήσης εννοιολογικών χαρτών

Ο Εννοιολογικός Χάρτης (Concept Map) ως Εργαλείο Αξιολόγησης της Επίδοσης των Εκπαιδευομένων

Στο κείμενο των Πετροπούλου  Ουρανία, Κασιμάτη  Αικατερίνη και Ρετάλη  Συμεών, που αποτελεί ένα κεφάλαιο του συγγράματος: "Σύγχρονες μορφές εκπαιδευτικής αξιολόγησης με αξιοποίηση εκπαιδευτικών τεχνολογιών" παρουσιάζονται αναλυτικά:

  • Τα δομικά στοιχεία ενός εννοιολογικού χάρτη
  • Τα είδη εννοιολογικών χαρτών
  • Πώς σχεδιάζεται ένας εννοιολογικός χάρτης
  • Η παιδαγωγική δυναμική του εννοιολογικού χάρτη
  • Η χρήση του εννοιολογικού χάρτη ως εργαλείου αξιολόγησης
  • Δύο γνωστά εργαλεία σχεδιασμού εννοιολογικών χαρτών( FreeMind, Inspiration)

 Κατεβάστε το κεφάλαιο εδώ ( Ο Εννοιολογικός Χάρτης (Concept Map) ως Εργαλείο Αξιολόγησης της Επίδοσης των Εκπαιδευομένων)Για έναν άλλο οδηγό  στα αγγλικά με περιγραφή περισσοτέρων εργαλείων πατήστε εδώ
 

 


Δεν υπάρχουν σχόλια: