10/7/16

Πρόταση από το Συνήγορο του παιδιού για νέο Κανονισμό Μαθητικών Κοινοτήτων

Την ικανοποίησή του για τη δέσμευση του υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων να θεσπίσει νέο κανονισμό λειτουργίας μαθητικών κοινοτήτων εξέφρασε ο Συνήγορος του Παιδιού. Ο προτεινόμενος από τον Συνήγορο κανονισμός αναβαθμίζει τον ρόλο και τη λειτουργία των μαθητικών κοινοτήτων, με τη καθιέρωση πρόσθετων εγγυήσεων διαφάνειας, υπευθυνότητας και εκπροσώπησης όλων των μαθητών. 

Ειδικότερα με το προτεινόμενο σχέδιο:
  • επιχειρείται η εκπροσώπηση όλων των τάξεων στο συμβούλιο μαθητών του σχολείου
  • προβλέπονται μηχανισμοί που εγγυώνται την καλή λειτουργία των οργάνων
  • θεσμοθετείται η διαρκής συνεργασία μεταξύ μαθητών και υπεύθυνων εκπαιδευτικών, καθώς και η ενίσχυση του ρόλου των μαθητικών κοινοτήτων στην προώθηση καινοτόμων δράσεων και στην επίλυση συγκρούσεων
  • εισάγονται επιμέρους διατάξεις που αποσκοπούν σε ένα πιο συμμετοχικό, ενδιαφέρον, ζωντανό και δημοκρατικό σχολείο.
Δελτίο Τύπου

Συνήγορος του Παιδιού


Δεν υπάρχουν σχόλια: