17/7/16

Π.Μ.Σ «Ψυχοπαιδαγωγικές, διδακτικές και διαπολιτισμικές προσεγγίσεις στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες».Το Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών της Σχολής Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (Δ.Π.Θ.) και το  Τμήμα Επιστημών Εκπαίδευσης (Facoltà di Scienze della Formazione) του Πανεπιστημίου Suor Orsola Benincasa Νάπολης για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 συνδιοργανώνουν και λειτουργούν τον δεύτερο κύκλο σπουδών του Διακρατικού Διαπανεπιστημιακού Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Δ.Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Ψυχοπαιδαγωγικές, διδακτικές και διαπολιτισμικές προσεγγίσεις στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες».
Το Δ.Δ.Δ.Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στις «Ψυχοπαιδαγωγικές, διδακτικές και διαπολιτισμικές προσεγγίσεις στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες» στην ελληνική και στην ιταλική γλώσσα με τις εξής κατευθύνσεις:
α. Ψυχοπαιδαγωγικές εκπαιδευτικές πολιτικές και παρεμβάσεις: από τον πολυπολιτισμό στον διαπολιτισμό
β. Διδακτική μεθοδολογία: καινοτομίες στη διδακτική πράξη
γ. Διδακτική μεθοδολογία: εκπαίδευση ενηλίκων
δ. Διαπολιτισμική παιδαγωγική και εκπαίδευση.

Η χρονική διάρκεια των σπουδών ορίζεται σε τέσσερα (4) εξάμηνα.
Τα μαθήματα θα γίνονται στην Κομοτηνή, μία φορά κάθε μήνα (Παρασκευή απόγευμα, Σάββατο πρωί/απόγευμα και Κυριακή πρωί). Υπάρχει η δυνατότητα παρακολούθησης από απόσταση.


Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας με τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στη συνέχεια, μόνο ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στο διάστημα από 1/7/2016 έως και 18/8/2016  στη Γραμματεία του Δ.Δ.Π.Μ.Σ. στη διεύθυνση:  Π. Τσαλδάρη 1 (Β΄ κτίριο), 69100, Κομοτηνή.

Δεν υπάρχουν σχόλια: