29/7/16

Ποιοι είναι οι 80 εκπαιδευτικοί Π.Ε που αποσπάστηκαν σε Πανεπιστήμια και Τ.Ε.Ι.

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Π.Ε. στα Πανεπιστήμια και Τ.Ε.Ι. για το σχολικό έτος 2016-2017
Η απόφαση σε μορφή pdf

Δεν υπάρχουν σχόλια: