21/7/16

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα 60 ωρών του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του ΕΚΠΑΕκπαιδευτικό Πρόγραμμα « Ιστορίης Επίσκεψις» του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίαςτης Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών για Καθηγητές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης «ΠΕ02 Φιλολόγων».

Κύκλος 4ος / 2016
Διάρκεια: Έξι εβδομάδες (κατά ημέρες Παρασκευή, 16.3020.30, και Σάββατο, 9.3015.30)
Παρασκευή 23/9 έως Σάββατο 8/10/2016 / Παρασκευή 11/11 έως Σάββατο 19/11/2016 και Παρασκευή 2/12 έως Σάββατο 3/12/2016
Συνολική διάρκεια μαθημάτων: 60 ώρες
Χώρος: Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων (Ακαδημίας 50), αμφιθέατρο «Α. Τρίτσης»
Το Πρόγραμμα προσφέρεται αφιλοκερδώς από τα μέλη του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας και δεν συνεπάγεται καμία οικονομική επιβάρυνση για τους συμμετέχοντες
 Με το Πρόγραμμα Ιστορίης Επίσκεψις το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών επιδιώκει, μέσω εποπτικών μαθημάτων πυκνής στόχευσης, να φέρει τους εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε επαφή με τους τρέχοντες προβληματισμούς και τις νέες κατευθύνσεις της Ιστορίας (έννοια των θεσμών – του έθνους – της κοινότητας – της ταυτότητας / ιστορία των ηλικιακών φάσεων – του φύλου – της οικογένειας – του περιβάλλοντος – των νοοτροπιών κλπ)˙ να καταδείξει την ιστορικότητα των εννοιών με βάση τις οποίες συζητούνται οι διαφορετικές ιστορικές περίοδοι και θεματολογίες˙ να συνεξετάσει την ελληνική ιστορία με την ιστορία όμορων ή μη λαών˙ να παρουσιάσει τις διαφορετικές μεθόδους που χρησιμοποιούν οι ιστορικοί στο έργο τους˙ να αναδείξει τις διαδρομές και τις κατασκευές της μνήμης˙ να εκθέσει τις πρακτικές της προφορικής ιστορίας.
Αιτήσεις έως  17/9/2016

Δεν υπάρχουν σχόλια: