20/7/16

Αναλυτική περιγραφή και εφαρμογή στην τάξη 60+ εργαλείων web 2.0

Κατάλογος με 60+ εργαλεία web2.0  με αναλυτική περιγραφή για το καθένα και τρόποι - ευκαιρίες ενσωμάτωσης  και εφαρμογής τους  στη σχολική. τάξη. 


Μια εξαιρετική συλλογική εργασία   (Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης)

Για κάθε εργαλείο-εφαρμογή γίνεται περιγραφή  και προτείνονται τρόποι εφαρμογής  στη διδασκαλία.
Ελάχιστα αρχεία δεν είναι σε κοινή χρήση.
Κάντε κλικ πάνω στους συνδέσμους των εργαλείων web2.0 μετά την είσοδό σας.
Πατήστε εδώ για να μεταβείτε στο  teachspiration.wikispaces.com/web20tools


 fresh-education 

Ο κατάλογος με τις εφαρμογές-εργαλεία 


Marqueed
Lessonpaths
Educreations
Comapping
QUIZLET
GLIFFY
DecideAlready
Storybird
Glogster
Dipity - Timeline
Pixton
Zooburst
Piktochart
Edpuzzle
Tagxedo
symbaloo
wordle
CK-12
Presentation-Prez
ISSUU
Scratch Audio
Animoto
Yudu

Easel.ly
Edoboard
Google Docs
Padlet
Κοινωνικά "αγαπημένα"
Stumble Upon
Dropbox
Hangouts
Ιστολόγια - Blogger
Pinterest
Google Calendar
Sketch Up
Slide.ly
Slideshare
twitter
kaizena
wunderlist
Pixlr
schoology
edmodo
soundcloud
YourListen
Skype

Booktrack Classroom
KeepVid
TubeChop
Pocket
ThingLink
DOODLE
Wiki-Wikispaces
Poll everywhere
Voicethread
edueto
Google Forms
WordPress
Verso
Magisto
Voki
inklewriter
screenr
Scribblar
Screencast-O-Matic

Δεν υπάρχουν σχόλια: