12/7/16

Μετά τις 25 Αυγούστου υπολογίζονται τα λειτουργικά κενά για προσλήψεις αναπληρωτών

Λειτουργικά κενά για τις προσλήψεις αναπληρωτών
Με αφορμή ερωτήματά σας,σχετικά με τα κενά των περιοχών, στα οποία θα γίνουν προσλήψεις αναπληρωτών,σας ενημερώνω για τα εξής:
1.Τα λειτουργικά κενά για τις προσλήψεις των αναπληρωτών υπολογίζονται και καταχωρούνται στο σύστημα μετά τις 25 Αυγούστου,αφού πρώτα ολοκληρωθούν οι αποσπάσεις των μόνιμων εκπαιδευτικών από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ οι οποίες ,σύμφωνα με τον προγραμματισμό του υπουργείου,θα γίνουν μετά τις 22Αυγούστου.Επομένως είναι αδύνατο να γνωρίζει κανείς τα κενά των περιοχών τώρα,πριν την υποβολή των δηλώσεών σας.
2.Τα κενά επανυπολογίζονται την πρώτη βδομάδα αμέσως μετά τη λειτουργία των σχολείων,γιατί έχουν προκύψει και άλλα λόγω εκτάκτων απρόβλεπτων αναγκών ( τμήματα ολοήμερων,άδειες κλπ).
3.Στην ιστοσελίδα μου υπάρχουν πίνακες με τις προσλήψεις που έγιναν πέρυσι, ανά περιοχή κλάδο και ειδικότητά,τους οποίους ενδεικτικά μπορείτε να συμβουλευτείτε για τη συμπλήρωση της δήλωσής σας.

 Δημήτρης Μπράτης

Δεν υπάρχουν σχόλια: