21/7/16

ΚΥΣΔΕ: Ενημέρωση για τη συνεδρίαση στις 20/7. Αναγνώριση προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέαΠεππές Δημήτρης
τακτικό Αιρετό μέλος του ΚΥΣΔΕ
Στη συνεδρίαση του ΚΥΣΔΕ την Τετάρτη 20 Ιουλίου:
Α. Δεν εξετάσθηκε προς αποδέσμευση, καμία αίτηση μετάταξης εκπαιδευτικών  σε θέσεις ΕΔΙΠ στα ΑΕΙ. Η διαδικασία καθυστερεί αδικαιολόγητα και είναι  πιθανό η εξέταση των μετατάξεων αυτών να αναβληθεί για τον Σεπτέμβριο.
Β. Όσον αφορά τις προβλεπόμενες ετήσιες παραιτήσεις του Απριλίου, αυτές ανέρχονται στις 975 περίπου. Είναι άκρως ανησυχητικό ότι εγείρονται ενστάσεις από το Γενικό Λογιστήριο ως προς την αναγνώριση ως συντάξιμου, του χρόνου εργασίας από την υποβολή της αίτησης παραίτησης και έως την 31 Αυγούστου. Το γεγονός αυτό έχει εγκλωβίσει αρκετούς συναδέλφους που κινδυνεύουν με μη συνταξιοδότηση. Θεωρώ αυτονόητο ότι εφόσον δεν δοθεί οριστικά πολιτική λύση για το ζήτημα αυτό θα πρέπει άμεσα να δοθεί η δυνατότητα της ανάκλησης παραίτησης σε όσους συναδέλφους το επιθυμούν και δεν έχει λυθεί ακόμη η δημοσιοϋπαλληλική τους σχέση.
Προεδρικό Διάταγμα για αναγνώριση προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέα.
Γ. Η βαθμολογική εξέλιξη που προβλέπεται από αυτό δεν μπορεί να εφαρμοσθεί για τους εκπαιδευτικούς των οποίων το βαθμολόγιο ανατρέχει στον Ν.1566 (βαθμοί Α, Β και Γ) και όχι στον Ν. 3528/2007 Η πολιτική ηγεσία του υπουργείου οφείλει να παρέμβει νομοθετικά άμεσα προκειμένου να αρθεί η άδικη εξαίρεση των εκπαιδευτικών από τις ευεργετικές ρυθμίσεις του Π.Δ.
Αποσπάσεις σε σχολικές μονάδες
Δ. Χιλιάδες είναι οι συνάδελφοι οι οποίοι αναμένουν  με αγωνία την ανακοίνωση των ετήσιων αποσπάσεων. Το αισιόδοξο σενάριο είναι να έχουν ολοκληρωθεί το πρώτο 10ήμερο του Αυγούστου.
Με δεδομένο ότι πραγματοποιήθηκαν οι λιγότερες μεταθέσεις όλων των εποχών είναι αυτονόητο ότι θα πρέπει το πλήθος των αποσπάσεων  να είναι αυξημένο σε σχέση με άλλες χρονιές.
ΟΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Στη συνεδρίαση του ΚΥΣΔΕ   αποφασίστηκαν τα εξής:
•    Έκανε αποδεκτές 4 αιτήσεις παραίτησης  για σοβαρούς λόγους (οικογενειακούς & υγείας).
•    Έγινε αποδεκτή η ανάκληση 1 αίτησης παραίτησης από την υπηρεσία.
•    Εισηγείται θετικά για την τριετή ανανέωση των αποσπάσεων 2 εκπαιδευτικών στο σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου Κρήτης.
•    Έκανε αποδεκτή την απόσπαση 7 καθηγητών για το σχολικό έτος 2016-2017 στο Ιδ. Γυμνάσιο “ Αρμενικός Κυανούς Σταυρός”
•    Μετά από εξέταση αιτήσεων εκπαιδευτικών Δ.Ε. για μετάταξη σε Διοικητικές θέσεις αποδέσμευσε
◦    α) 7 καθηγητές  με μεταφορά της οργανικής θέσης και πίστωσης σε υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας
◦    β) 5 καθηγητές  χωρίς μεταφορά της οργανικής θέσης και πίστωσης σε υπηρεσίες  Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και άλλα Υπουργεία. Οι Αιρετοί διαφωνήσαμε με τις προϋποθέσεις αυτές
•    Αποδεσμεύσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για μετάταξη στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Συμπληρωματικά προγενέστερης απόφασης του ΚΥΣΔΕ
◦    α) αποδεσμεύονται 2 συνάδελφοι που η αίτηση τους έγινε πριν την ανακοίνωση των γενικών μεταθέσεων στην Α/θμια εκπαίδευση
◦    β) δεν αποδεσμεύονται  4  συνάδελφοι που η αίτηση τους έγινε μετά  την ανακοίνωση των γενικών μεταθέσεων στην Α/θμια εκπαίδευση (ως εκπρόθεσμες αιτήσεις) Διαφώνησα με την απόφαση αυτή διότι κατά την άποψή μου δεν υπάρχει εγκύκλιος ή νομοθετικό πλαίσιο που  στοιχειοθετεί το εκπρόθεσμο
◦    γ) ανακαλείται   η αποδέσμευση 1 συναδέλφου μετά από αίτησή του
•    Εξετάστηκαν και απορρίφθηκαν 5  ενστάσεις επί των μεταθέσεων στην Ειδική αγωγή.
•    Εξετάστηκαν και απορρίφθηκαν 12 ενστάσεις  επί των μεταθέσεων σε Μουσικά σχολεία.
•    Εξετάστηκε και απορρίφθηκε 1 ένσταση επί των μεταθέσεων σε Καλλιτεχνικά Σχολεία του 2016.
•    Εξέταση ενστάσεων εκπαιδευτικών Δ.Ε. επί των μεταθέσεων από περιοχή σε περιοχή του 2016. Aπορρίφθηκαν 3 ενστάσεις
•    Εξετάστηκαν και απορρίφθηκαν 3 αιτήσεις συναδέλφων που ζήτησαν την ένταξή τους σε ειδική κατηγορία μετάθεσης για το 2016. Για 2 αιτήσεις μειοψηφήσαμε οι Αιρετοί
•    Εξετάστηκαν 3 αιτήσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε. για αναδρομική μετάθεση. Οι συνάδελφοι αυτοί είχαν διοριστεί αναδρομικά μετά από δικαστική απόφαση. Αναβλήθηκε η λήψη απόφασης προκειμένου το συμβούλιο να λάβει γνωμοδότηση των νομικών συμβούλων του υπουργείου.
•    Απερρίφθησαν (διαφωνούντων των αιρετών) 2 αιτήσεις ανάκλησης μετάθεσης.
•    Ανακαλείται η μετάθεση 1 εκπαιδευτικού λόγω μη υπηρέτησης οργανικής θέσης.
www.alfavita.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: