1/7/16

Π.Υ.Σ.Π.Ε Κ. Μακεδονίας: Εκτίμηση για προσδιορισμό κενών οργανικών θέσεων μεταθέσεων 2016

Δ.Α.Κ.Ε. Εκπαιδευτικών Π.Ε.  - Αιρετοί Π.Υ.Σ.Π.Ε. Κεντρικής Μακεδονίας
Εκτίμηση για προσδιορισμό των κενών οργανικών θέσεων, των μεταθέσεων 2016

ΔΕΊΤΕ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια: