18/7/16

Σχετικά με τον αριθμό των πιστώσεων για πρόσληψη αναπληρωτών εκπαιδευτικών Ε.Α.Ε. – Ε.Ε.Π. – Ε.Β.Π. για το 2016-17
Βασίλης Βούγιας Αιρετός Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π. 18/7/2016
 seepea-stella.blogspot.gr


Σχετικά με τον αριθμό των πιστώσεων, τις οποίες σκέφτεται το Υπουργείο Παιδείας να διαθέσει για πρόσληψηαναπληρωτών εκπαιδευτικών Ε.Α.Ε. – Ε.Ε.Π. – Ε.Β.Π. για το 2016-17, έχω αναφέρει σε ενημερωτικά σημειώματά μου πως σύμφωνα με τα λεγόμενα των αρμοδίων του ΥΠ.Π.Ε.Θ. θα είναι ό ίδιος πάνω κάτω με τον περσινό αριθμό -http://seepea-stella.blogspot.gr/2016/07/2015-16_17.html- του σχολικού έτους 2015-16.

Αυτό όμως δεν σημαίνει πως θα είναι ο ίδιος και για το Ε.Ε.Π./Ε.Β.Π.

Κατά τα φαινόμενα και συνεκτιμώντας την περιρρέουσα ατμόσφαιρα του Υπουργείου όσον αφορά στο θέμα αυτό, ο αριθμός των πιστώσεων για πρόσληψη αναπληρωτών Ε.Ε.Π./Ε.Β.Π. για το σχολικό έτος 2016-17 θα είναι μικρότερος από πέρσι(ΔΕΙΤΕ τις προσλήψεις για το σχολικό έτος 2015-16 - http://seepea-stella.blogspot.gr/2016/07/2015-16_17.html-) σε ποσοστό που αυτή τη στιγμή δεν είμαι σε θέση να ανακοινώσω, καθόσον δεν δύναμαι να επιβεβαιώσω τις πληροφορίες μου.

Θεωρώ βεβαίως πως ενδεχόμενη μείωση, σε σχέση με πέρσι, του αριθμού των προσλήψεων αναπληρωτών Ε.Ε.Π./Ε.Β.Π. για το σχολικό έτος 2016-17 θα είναι μεγάλο πισωγύρισμα, τη στιγμή που σύμφωνα με στοιχεία - http://seepea-stella.blogspot.gr/2016/06/2016-2017_29.html- του Υπουργείου Παιδείας, αλλά και δικά μας, υπάρχουν 2.607 κενά Ε.Ε.Π./Ε.Β.Π. στις Σ.Μ.Ε.Α.Ε./ΚΕ.Δ.Δ.Υ./Ε.Δ.Ε.Α.Υ. της χώρας.

Εξ αυτού του λόγου οι αρμόδιοι του Υπουργείου Παιδείας επί του θέματος θα πρέπει να επανεκτιμήσουν την όποια απόφασή τους σχετικά με το μοίρασμα των πιστώσεων για πρόσληψη αναπληρωτών εκπαιδευτικών, Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. για την  Ειδική Αγωγή.

Βασίλης Βούγιας
Αιρετός Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.
18/7/2016

Δεν υπάρχουν σχόλια: