25/7/16

Αναρτήθηκαν τα μόρια προϋπηρεσίας των αναπληρωτών για το 2015-2016


"Σας ενημερώνουμε ότι υπολογίστηκαν και αναρτήθηκαν στο Φάκελο κάθε εκπ/κού τα μόρια προϋπηρεσίας του σχολικού έτους 2015-2016. Παρακαλούνται οι εκπ/κοί που εργάστηκαν κατά το σχολικό έτος 2015-16 να ελέγξουν τα μόρια προϋπηρεσίας 2015-16".

Τα παραπάνω αναφέρονται σε σημερινή ανακοίνωση  στο opsyd.sch.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: