6/7/16

Οργανικά κενά και υπεραριθμίες ΠΕ04 στην Αττική 2016


Η Α΄Αθήνας βγάζει τα κενά στα Γυμνάσια ενιαία και τα καλύπτει και ενιαία, είτε οργανικά είτε λειτουργικά. Γενικώς η Β ανάθεση στην Αττική είναι μια συνήθης, παράνομη μεν, τακτική που απαιτείται από την διοίκηση αλλά και την πλειοψηφία των εκπαιδευτικών και των αιρετών. Για αυτό το λόγο υπήρχε και η πίεση για να γίνει η Γ” ανάθεση και τελικώς το υπουργείο υποχώρησε. Παρόλο που η Γ” ανάθεση δεν αφορά μόνο τους ΠΕ04 αλλά όλες τις ειδικότητες, παρόμοιοι λόγοι φαίνεται να ισχύουν παντού. Πάντως το επιχείρημα ότι η Β και η Γ ανάθεση έγιναν για τα μικρά και απομακρυσμένα σχολεία καταρρέει, παρόλο που ήταν γνωστό από πολλά χρόνια τώρα ότι οι αναθέσεις μαθημάτων έγιναν για να εξυπηρετούν την διαπλοκή στην διαχείριση του προσωπικού στα μεγάλα αστικά κέντρα και δεν παίζουν τόσο ρόλο στα δυσπρόσιτα όπου έτσι και αλλιώς γίνονται πολύ μεγαλύτερα ανοίγματα στις αναθέσεις.Δεν υπάρχουν σχόλια: