28/6/16

Σχέδιο δράσης του ΕΑΠ για την εκπαίδευση προσφύγων (Project Press)Με ιδιαίτερη ικανοποίηση σας ανακοινώνουμε την έναρξη υλοποίησης ενός ολοκληρωμένου σχεδίου δράσεων του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου με στόχο τη διερεύνηση και αντιμετώπιση των εκπαιδευτικών αναγκών παιδιών και ενηλίκων προσφύγων που βρίσκονται στη χώρα μας.

Έπειτα από ένα διάστημα εντατικής προετοιμασίας έχει καταρτιστεί λεπτομερές σχέδιο δράσεων που εκτείνεται σε τρεις άξονες (έρευνα, γλωσσική ένταξη, ενδυνάμωση & ευαισθητοποίηση) και περιλαμβάνει ποικίλες παρεμβάσεις με στόχο τη μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη εκπαιδευτική ένταξη και προσαρμογή των προσφύγων.
Σε αυτή την προσπάθεια θα επιθυμούσαμε τη συνδρομή όσων ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν με κατάθεση ιδεών, απόψεων, σχολίων, κειμένων κοκ στην ψηφιακή εφαρμογή του ΕΑΠ «Think Tank» που πρόκειται να λειτουργήσει από το φθινόπωρο και καθ’ όλη τη φάση της έρευνας και συλλογής δεδομένων. Κατά περίπτωση θα επιδιώξουμε και τη συνεργασία των μεταπτυχιακών μας φοιτητών με εκπόνηση σχετικών διπλωματικών εργασιών το ερχόμενο ακαδημαϊκό έτος (σχετική πρόσκληση θα βγει τον Σεπτέμβριο μετά από συνεργασία με τις κοσμητείες του Πανεπιστημίου).
Μπορείτε να βρείτε μια αναλυτική παρουσίαση του έργου στην ιστοσελίδα http://www.press-eap.net/. Ελπίζουμε στην υποστήριξη της ακαδημαϊκής κοινότητας του ΕΑΠ για την ουσιαστική αντιμετώπιση  ενός κρίσιμου ερευνητικού, εκπαιδευτικού και κοινωνικού ζητήματος.

Το έργο P.R.E.S.S. (αρκτικόλεξο του Provision of Refugee Education and Support Scheme/Πρωτοβουλία Παροχής Εκπαίδευσης και Υποστήριξης στους Πρόσφυγες) στοχεύει στον σχεδιασμό και την υλοποίηση εκπαιδευτικών δράσεων και παρεμβάσεων υποστήριξης για τους πρόσφυγες, με έμφαση στην πρωτογενή έρευνα επικοινωνιακών, γλωσσικών και εκπαιδευτικών αναγκών και προσδοκιών των προσφύγων και στην εκπαιδευτική ενδυνάμωση παιδιών και ενηλίκων προσφύγων που βρίσκονται στην Ελλάδα.
Το έργο είναι αυτοχρηματοδοτούμενο από οικονομικούς πόρους του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου και η διάρκεια της α΄ φάσης υλοποίησης είναι 19 μήνες (Ιούνιος 2016 - Δεκέμβριος 2017). 

https://www.eap.gr/el/anakoinwseis/274-trechouses/4544-έναρξη-σχεδίου-δράσης-του-εαπ-για-την-εκπαίδευση-προσφύγων-project-press

Δεν υπάρχουν σχόλια: