27/6/16

Ερώτηση προς τον Πρόεδρο του ΙΕΠ για την τεκμηρίωση των αλλαγών στο Γυμνάσιο

  


Ομάδα Αναπληρωτών Βιολόγων

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,
Με το ΦΕΚ τ. Β΄ αρ. 1670/10-6-16 το υπουργείο προέβη σε αλλαγές στα ωρολόγια προγράμματα των γυμνασίων. Ο κύριος Υπουργός και οι συνεργάτες του συνεχίζουν να υποστηρίζουν ότι οι αλλαγές έγιναν με επιστημονικά και παιδαγωγικά τεκμηριωμένη εισήγηση του ΙΕΠ.
Με βάση τα εξής δεδομένα:
  1. Ότι οι φυσικές επιστήμες διδάσκονται στο ελληνικό γυμνάσιο σε χρόνο κάτω από τον ευρωπαϊκό και το παγκόσμιο μέσο όρο.
  2. Ότι με τα νέα προγράμματα η Βιολογία θα διδάσκεται στα Ελληνικά Γυμνάσια σε λιγότερο χρόνο από τις αντίστοιχες Γυμνασιακές τάξεις όλων των χωρών του κόσμου. (γεγονός που συνδέεται με το εύρος της ύλης και την βαρύτητα που αποδίδουν στο αντικείμενο της Βιολογίας  στον υπολοιπο κόσμο).
  3. Ότι τα περισσότερα κενά στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση εντοπίζονται σε Βιολόγους.
Ρωτούμε:
  1. Υπήρχε πρόταση του ΙΕΠ που αφορούσε τα συγκεκριμένα μαθήματα των οποίων οι ώρες μειώθηκαν;
  2. Ποιά είναι τα επιστημονικά και παιδαγωγικά κριτήρια μείωσης των ωρών και της ύλης που αφορούν τα συγκεκριμένα μαθήματα;
  3. Λήφθησαν υπόψη τα δεδομένα που παραθέτουμε;
  4. Έχει κάνει το ΙΕΠ αντίστοιχη εισήγηση για την επαναφορά των γ´ αναθέσεων;
  5. Ποιά θα είναι τα ακραιφνώς επιστημονικά και παιδαγωγικά κριτήρια με τα οποία θα γίνεται η γ´ ανάθεση και πώς αυτά θα διασφαλίσουν τη μη περαιτέρω υποβάθμιση των εν λόγω μαθημάτων;
Σας παρακαλούμε να σεβαστείτε τα συνταγματικά δικαιώματά μας σαν πολίτες που θέλουν να ενημερωθούν αρμοδίως από δημόσιες υπηρεσίες και να μας απαντήσετε εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών.

Με τιμή και εκτίμηση,

Ομάδα Αναπληρωτων Βιολόγων
anaplirotesbio@gmail.com
https://www.facebook.com/groups/anaplirotesbio/
http://blogs.sch.gr/anaplirotesbio/

Δεν υπάρχουν σχόλια: