24/6/16

Παρατείνεται μάλλον η ανακοίνωση των μεταθέσεων στους εκπαιδευτικούς Π.Ε
Παράταση υποβολής των πινάκων οργανικής σύνθεσης του διδακτικού προσωπικού της ΠΕ δόθηκε στις Δνσεις εκπαίδευσης.Έτσι οι Δνσεις εκπαίδευσης θα αποστείλουν τα στοιχεία στις περιφερειακές Δνσεις την Τρίτη 28 Ιουνίου και οι περιφερειακές στο υπουργείο την Τετάρτη 29 Ιουνίου.
Ύστερα από τα παραπάνω είναι αμφίβολο αν θα έχει ολοκληρωθεί η επεξεργασία των στοιχείων από το υπουργείο μέχρι την 1η Ιουλίου για να εξετασθούν και να ανακοινωθούν οι μεταθέσεις του 2016.Το πιθανότερο είναι να ανακοινωθούν τη μεθεπόμενη εβδομάδα δηλ.μετά τις 4 Ιουλίου.

 Δημήτρης Μπράτης

Δεν υπάρχουν σχόλια: