21/6/16

" Διδάσκοντας μέσα από ιστορίες" για τις εκφοβιστικές συμπεριφορές
Στο πλαίσιο του προγράμματος «Δάφνη ΙΙΙ», ομάδα εκπαιδευτικών ψυχολόγων ανέλαβαν τη συγγραφή  του  βιβλίου: " Διδάσκοντας μέσα από ιστορίες"  το οποίο απευθύνεται σε μαθητές Δημοτικής Εκπαίδευσης και έχει ως στόχο την ενημέρωση, κατανόηση και αντιμετώπιση του φαινομένου του εκφοβισμού μέσα από μια σειρά ιστοριών με θέμα τις διάφορες μορφές εκφοβιστικής συμπεριφοράς.

Μέσα από τις 5 ιστορίες που περιλαμβάνει , περιγράφονται περιπτώσεις παιδιών που υπόκεινται σε διάφορες μορφές εκφοβιστικής συμπεριφοράς από τους συμμαθητές τους. Μετά από κάθε ιστορία ακολουθούν δραστηριότητες και σχετικά φύλλα εργασίας.

Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού  Κύπρου.

Δεν υπάρχουν σχόλια: