30/6/16

Κενά Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης( συνέχεια)






Δημήτρης Μπράτης

Κενά ΠΕ ( συνέχεια)
Εύβοιας
ΠΕ 70 : 0
ΠΕ 60 : 19
ΠΕ 06 : 21
Ειδικής αγωγής
ΠΕ 70 : 38
ΠΕ 60 : 13
Ηρακλείου 
ΠΕ 70 :180
ΠΕ 60 : 90
ΠΕ 06 : 4
Ειδικής αγωγής
ΠΕ 70 : 35
ΠΕ 60 : 11
ΠΕ 16 : 1
Σερρών 
ΠΕ 70 : 5
ΠΕ 16 : 8
Ειδικής αγωγής
ΠΕ 70 : 18
ΠΕ 60 : 6
Καβάλας
ΠΕ 70 : 2
ΠΕ 60 : 5
ΠΕ 06 : 15
ΠΕ 16 : 14
Ειδικής αγωγής
ΠΕ 70 :35
ΠΕ 60 :12

Δεν υπάρχουν σχόλια: