29/6/16

Κενά που απέστειλαν οι Δνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Κενά που απέστειλαν οι Δνσεις ΠΕ
Σύμφωνα με ενημέρωση των αιρετών των ΠΥΣΠΕ Β Αθήνας( Λεμπέση Κατερίνας),Δ Αθήνας(Ψαριώτη Γιάννη) Μαγνησίας ( Κωνσταντινίδη Φίλιππα) Ημαθίας(Πετανίδη Δημήτρη) Χανίων ( Πετράκη Νεκτάριου) Τρικάλων (Μπαρμπάτση Δημήτρη) Κέρκυρας(Ποζίδη Παναγιώτη)Ιωαννίνων (Στουγιάννου Χρήστου),τα κενά που απέστειλαν οι Δνσεις ΠΕ έχουν ως εξής.Διευκρινίζω ότι οι αιρετοί καταψήφισαν τη σχετική πρόταση υπακούοντας στην ομόφωνη απόφαση της 85ης ΓΣ του κλάδου.
Β Αθήνας
ΠΕ 70 :30
ΠΕ 60 :78
ΠΕ 06 :15
ΠΕ 11 : 25
ΠΕ 16 :16
Ειδική Αγωγή
ΠΕ 70 : 16
ΠΕ 60 : 22
ΠΕ 11 : 4
ΠΕ 16 :2
Δ Αθήνας
ΠΕ 60 : 11
Ειδική αγωγή
ΠΕ 70 :15
ΠΕ 60 : 5
Μαγνησίας
ΠΕ 70 : 4
ΠΕ 60 : 3
Ειδική αγωγή
Α περιοχή
ΠΕ 70 : 36
ΠΕ 60 : 4
Β περιοχή
ΠΕ 70 : 6
ΠΕ 60: 1
Ημαθίας
ΠΕ 70 : 5
ΠΕ 60 : 8
ΠΕ 16 : 9
Ειδική αγωγή
ΠΕ 70 : 24
ΠΕ 60 : 5
Χανίων
ΠΕ 70 : 60
ΠΕ 60 : 58
ΠΕ 11: 10
ΠΕ 16 : 20
Ειδική αγωγή
ΠΕ 70 : 42
ΠΕ 60 : 8
Τρικάλων
ΠΕ 70 : 10
ΠΕ 60 : 1
Ειδική αγωγή
ΠΕ 70 : 9
ΠΕ 60 : 5
Κέρκυρας
ΠΕ 70 : 28
ΠΕ 60 : 61
ΠΕ 11 : 5
ΠΕ 16 : 8
Ειδική αγωγή
ΠΕ 70 : 21
ΠΕ 60 : 6
Ιωαννίνων
ΠΕ 70 :4
ΠΕ 60 : 1
Ειδική αγωγή 
ΠΕ 16: 1
Επισημαίνω ότι αυτά δεν είναι τα τελικά κενά που έρχονται στο ΚΥΣΠΕ ,αφού μεσολαβούν οι "κόφτες" των περιφερειών και του υπουργείου.
 Δημήτρης Μπράτης

Δεν υπάρχουν σχόλια: