22/6/16

Έντυπος Οδηγός Εξατομικευμένου Βραχυχρόνιου Προγράμματος πριν την παραπομπή μαθητή στο ΚΕΔΔΥ


Το Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες της Δ΄ΑΘΗΝΑΣ προτείνει έναν Έντυπο  Οδηγό  Εξατομικευμένου Βραχυχρόνιου Προγράμματος πριν  την παραπομπή μαθητή στο ΚΕΔΔΥ


Δείτε εδώ τον οδηγό Εξατομικευμένου Βραχυχρόνιου Προγράμματος

Δεν υπάρχουν σχόλια: