28/6/16

Ποιες εκπαιδευτικές εμπειρίες προγραμματίζονται για τους μαθητές;  fresh-education
Ο Michael Apple είναι ένας θεωρητικός της εκπαίδευσης που έχει ασχοληθεί ιδιαίτερα με τα αναλυτικά προγράμματα στην εκπαίδευση. Με τα κείμενά του, αλλά και με τις ομιλίες του, έχει απομυθοποιήσει πολλές πλευρές αυτών και έχει τεκμηριώσει τον «κρυφό» ρόλο που επιτελούν. Ένα από τα σημαντικά του βιβλία είναι το: «Ιδεολογία και Αναλυτικά Προγράμματα»


Ο Σπύρος Ράσης στην εισαγωγή που αφιέρωσε σε αυτό το  βιβλίο αναφέρει χαρακτηριστικά: «O Apple μας δείχνει θαυμάσια το ρόλο που οι θεωρητικοί των αναλυτικών προγραμμάτων παίζουν στην εκπαίδευση, από το 1910 ως τις μέρες μας, ώστε να εξυπηρετούνται τα συμφέροντα της ηγεμονίας».


Σε προηγούμενό μας κείμενο   με τίτλο: «Δωρεάν ευέλικτα αναλυτικά προγράμματα για ευέλικτα μυαλά»   είχαμε αναφερθεί σε ένα από τους  κρυφούς ρόλους  των αναλυτικών προγραμμάτων που αναλύει ο  Apple σε αυτό το βιβλίο.


Αυτή τη φορά , και λόγω του γεγονότος ότι ο Apple  είναι ένας αριστερός  θεωρητικός και η ελληνική παιδεία βρίσκεται σε φάση μεταρρύθμισης  με μία αριστερή κυβέρνηση, παραθέτουμε ένα απόσπασμα από το βιβλίο του στο οποίο  καταδεικνύει έναν ακόμη ρόλο των αναλυτικών προγραμμάτων.

 Ιδιαίτερα σημαντικό και επίκαιρο στην Ελλάδα των μνημονίων με τις οικογένειες και τους μαθητές που ερνούν" δύσκολα,  αλλά ταυτόχρονα και στην Ελλάδα   των εκπαιδευτικών αλλαγών.


Michael Apple


Θέλω να τεκμηριώσω μερικές από τις κοινωνικές χρήσεις που αγνοούνται στο μεγαλύτερο μέρος των αναλυτικών προγραμμάτων που διδάσκονται στα σχολεία.

Στα σχολεία ...τις περισσότερες φορές , μια κοινωνική πραγματικότητα ζωγραφίζεται με τέτοιο τρόπο, ώστε σιωπηρά να δέχεται την «ευτυχισμένη συνεργασία σαν κανονικό, αν όχι τον καλύτερο τρόπο της ζωής. Ωστόσο πρέπει να γίνει σαφές ότι η αλήθεια της δήλωσης πως η κοινωνία είναι συνεργατικό σύστημα( με μόνη την προϋπόθεση   ότι όλοι θα συνεργάζονταν μεταξύ τους) δεν μπορεί να επαληθευτεί  εμπειρικά. Είναι ουσιαστικά ένα αξιολογικός προσανατολισμός που βοηθά τον προσδιορισμό  των ερωτήσεων που κάνει κάποιος, ή των εκπαιδευτικών εμπειριών που προγραμματίζονται για τους μαθητές. Και οι εκπαιδευτικές εμπειρίες φαίνονται να τονίζουν ό,τι είναι βασικά μια συντηρητική προοπτική.

Η προοπτική που συναντιέται στα σχολεία, κλίνει έντονα στο πώς, όλα τα στοιχεία της κοινωνίας, από τον ταχυδρόμο και τον πυροσβέστη στην πρώτη δημοτικού μέχρι τους ειδικούς θεσμούς στην αγωγή του πολίτη της μέσης εκπαίδευσης, συνδέονται μεταξύ τους με μια λειτουργική σχέση, το καθένα συμβάλλοντας στη συνεχιζόμενη διατήρηση της κοινωνίας. Η εσωτερική αμφισβήτηση και διένεξη σε μια κοινωνία θεωρούνται από τη φύση τους αρνητικές για την ομαλή λειτουργίας της κοινωνικής τάξης:  το consensous, η γενική συναίνεση, είναι μια ακόμη φορά ένα πρωταρχικό χαρακτηριστικό. 
Αυτός ο προσανατολισμός είναι επίσης εμφανής στην έμμεση έμφαση που δίνεται σε μαθητές( και στον «άνθρωπο» γενικά) σαν πομπούς και δέκτες αξιών, παρά σαν δημιουργούς αξιών σε  μεγάλο μέρος της σχολικής τους εμπειρίας.


Michael Apple: Ιδεολογία και αναλυτικά Προγράμματα, εκδ. Παρατηρητής Μετ. Δαρβέρης Τάσος

Δεν υπάρχουν σχόλια: