22/6/16

6 εφαρμογές για τη δημιουργία ψηφιακών portfolio για μαθητές και εκπαιδευτικούς

 Το ψηφιακό portfolio αποτελεί την ηλεκτρονική μορφή  του παραδοσιακού portfolio με αρχεία από χαρτί.
Το ψηφιακό  portfolio εμπλουτίζεται με διάφορα ψηφιακά αντικείμενα. Η συλλογή αυτή μπορεί να περιλαμβάνει: ηλεκτρονικά έγγραφα, φωτογραφίες, βίντεο, μουσική, παρουσιάσεις, animation, λύσεις ασκήσεων και άλλα, που έχουν σαν σκοπό να υποστηρίξουν την διδακτική πράξη, είτε πρόκειται για αξιολόγηση -αυτοαξιολόγηση, εκπαιδευτικού ή μαθητή. Το educatorstechnology προτείνει 6 εφαρμογές για ψηφιακά portfolio.
Δείτε εδώ στο  educatorstechnology   6 εφαρμογές για τη δημιουργία ψηφιακών portfolio για μαθητές και εκπαιδευτικούς    

Δεν υπάρχουν σχόλια: