30/5/16

Προγραμματισμός λειτουργίας των Ολοήμερων Δημοτικών και Νηπιαγωγείων. Αιτήσεις. www.minedu.gov.gr
«Προγραμματισμός λειτουργίας του Ολοήμερου Προγράμματος των Ενιαίου Τύπου Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων και των Ολοήμερων Νηπιαγωγείων για το σχολικό έτος 2016-2017»

Η εγκύκλιος σε μορφή pdf

Η αίτηση για το Ολοήμερο Δημοτικό σε μορφή pdf
Η αίτηση για το Ολοήμερο Νηπιαγωγείο σε μορφή pdf

Δεν υπάρχουν σχόλια: