19/5/16

Προκήρυξη Μεταπτυχιακού στις «Επιστήμες της Αγωγής» από το Τμήμα Νηπιαγωγών της Παιδαγωγικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας


Το Τμήμα Νηπιαγωγών της Παιδαγωγικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις «Επιστήμες της Αγωγής» (ΦΕΚ 1409 τ. Β΄/3-6-2014 και 2887 τ. Β΄/30-12-2015) για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, από 20 Μαΐου έως και 15 Ιουλίου 2016, στις εξής κατευθύνσεις:
  1. Διδασκαλία της Νέας Ελληνικής Γλώσσας (σαράντα πέντε θέσεις)
  1. Δίγλωσση Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση − Bilingual Special Education
(Η κατεύθυνση αναστέλλει τη λειτουργία της για το ακ. έτος 2016-2017
και δεν θα δεχθεί εισακτέους)
  1. Πολιτισμικές Σπουδές-Σημειωτική και Επικοινωνία /Cultural StudiesSemiotics and Communication (σαράντα πέντε θέσεις)
Δείτε  εδώ την προκήρυξη και την αίτηση 

Δεν υπάρχουν σχόλια: