21/5/16

Η επιτροπή επιλογής εκπαιδευτικών για απόσπαση στο εξωτερικό


21-05-16 Η επιτροπή επιλογής εκπαιδευτικών για απόσπαση στο εξωτερικό

Συγκροτήθηκε η Επιτροπή Επιλογής εκπαιδευτικών για απόσπαση στο εξωτερικό και δημοσιεύτηκε η σύνθεσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η θητεία της Επιτροπής Επιλογής έχει διάρκεια ενός έτους.
 www.minedu.gov.gr
Το ΦΕΚ με τα μέλη της Επιτροπής

Δεν υπάρχουν σχόλια: