28/5/16

Το Αντίστροφο λεξικό (Αναστασιάδη-Συμεωνίδη) από το ΚΕΓ


Το Αντίστροφο Λεξικό είναι ένα εργαλείο για  όποιον  ασχολείται( εκπαιδευτικό ή μαθητή) με τη μελέτη και διδασκαλία της νεοελληνικής μορφολογίας.
 Είναι πρόσφορο για αναζήτηση λέξεων βάσει της κατάληξής τους. Πληκτρολογώντας μία οποιαδήποτε κατάληξη θα εμφανιστεί η λίστα των λέξεων του λεξικού με την κατάληξη αυτή.
Είναι ένα λεξικό με αντεστραμμένη μορφή  σε σχέση με τη λειτουργία ενός κλασικού λεξικού.
 Ο χρήστης του λεξικού πληροφορείται για το πόσο παραγωγική και διαθέσιμη είναι η κάθε υπολεξική μονάδα και του παρέχεται ένας μεγάλος αριθμός λέξεων στην κατασκευή των οποίων μετέχουν οι μονάδες αυτές. Έτσι, αποκτά μια σαφέστερη εικόνα του λεξιλογικού πλούτου της νεοελληνικής, αφού πρόκειται για το νεοελληνικό λεξικό με το μεγαλύτερο αριθμό λημμάτων.

Πατήστε εδώ για το Αντίστροφο Λεξικό

Δεν υπάρχουν σχόλια: