31/5/16

Σύλλογος Αναπληρωτών Νηπιαγωγών: «Εγγραφή προνηπίων και νηπίων στο Ολοήμερο νηπιαγωγείο»
Σύλλογος Αναπληρωτών Νηπιαγωγών Αθήνα, 31/5/2016
Αρ.Πρωτ.: 36
Θέμα : «Εγγραφή προνηπίων και νηπίων στο Ολοήμερο νηπιαγωγείο»


Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,
Ο Σύλλογος Αναπληρωτών Νηπιαγωγών έχοντας μελετήσει ενδελεχώς την εγκύκλιο με αρ. πρωτ. 87776/Δ1/30-05-2016 και με θέμα “Προγραμματισμός λειτουργίας του Ολοήμερου Προγράμματος των Ενιαίου Τύπου Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων και των Ολοήμερων Νηπιαγωγείων για το σχολικό έτος 2016-2017”. Επισημαίνει τα ακόλουθα:

Η βεβαίωση εργασίας, καθώς και η κάρτα ανεργίας των γονέων ουδέποτε υπήρξε δικαιολογητικό ή προϋπόθεση εγγραφής των προνηπίων και των νηπίων στο ολοήμερο νηπιαγωγείο, καθώς αρκούσε μόνο η αίτηση του γονέα.
Επισημαίνουμε ότι η λειτουργία του ολοήμερου τμήματος των νηπιαγωγείων, διαφέρει από αυτήν των ολοήμερων δημοτικών. Υπενθυμίζουμε ότι στο ολοήμερο δημοτικό προσφέρεται σίτιση, μελέτη των παιδιών του παραμένουν, καθώς και ένα διδακτικό αντικείμενο που επιλέγεται. Η λειτουργία του ολοήμερου νηπιαγωγείου αποτελεί ένα ολιστικό πρόγραμμα, του οποίου η μεσημεριανή βάρδια είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την πρωινή, καθώς αποτελεί συνέχειά της.
Κύριε Υπουργέ, με δεδομένη την ολοένα και δυσκολότερη κοινωνικο-οικονομική κατάσταση που αντιμετωπίζει η σύγχρονη ελληνική οικογένεια, αλλά και το σχολείο, είναι τουλάχιστον σκανδαλώδες να υποβαθμίζεται το πρόγραμμα του ολοήμερου νηπιαγωγείου και να μετατρέπεται σε δομή παιδοφυλακτηρίου. Ως σύλλογος σας επισημαίνουμε ότι οι βεβαιώσεις εργασίας ή ανεργίας όχι μόνο υποβαθμίζουν τον παιδαγωγικό χαρακτήρα του ολοήμερου νηπιαγωγείου, αλλά καταστρατηγούν και την επιστημονικότητα των νηπιαγωγών που τα στελεχώνουν.
Καταλήγοντας επισημαίνουμε ότι αναγνωρίζοντας απόλυτα την πολύμηνη προσπάθεια που καταβάλετε για να διαφυλάξετε τη δομή της προσχολικής εκπαίδευσης, αναμένουμε την αντίστοιχη ευαισθητοποίηση και σε αυτό το καίριο θέμα, που τρομοκρατεί τόσο τους γονείς, όσο και τους νηπιαγωγούς της χώρας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: