24/5/16

24-05-16 Τα σημερινά θέματα των πανελλαδικών24-05-16 Τα σημερινά θέματα των πανελλαδικών

Σήμερα δόθηκαν οι εξετάσεις των ημερησίων ΕΠΑΛ με το ΝΕΟ Σύστημα στα μαθήματα Κινητήρες Αεροσκαφών ΙΙ, Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης και Βοοτροφία - Αιγοπροβατοτροφία.
Τα θέματα:
Κινητήρες Αεροσκαφών ΙΙ
Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης
Βοοτροφία - Αιγοπροβατοτροφία
 www.minedu.gov.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: