19/5/16

22ο Διεθνές Συνέδριο "Τύποι, Μορφές, Εφαρμογές και Αποτελεσματικότητα της Εκπαίδευσης - Κοινωνική Παιδαγωγική - Διαπολιτισμικότητα - Συμβουλευτική και Ειδική Αγωγή"


 22ο Διεθνές Συνέδριο "Τύποι, Μορφές, Εφαρμογές και Αποτελεσματικότητα της Εκπαίδευσης - Κοινωνική Παιδαγωγική - Διαπολιτισμικότητα - Συμβουλευτική και Ειδική Αγωγή"

ΑνακοίνωσηΤα μονοθέσια και ολιγοθέσια σχολεία αποτελούν μια πραγματικότητα που θα συνοδεύει το εκπαιδευτικό μας σύστημα για χρόνια καθότι αποτελούν το 26% του συνολικού αριθμού των σχολείων και είναι ο πολιτιστικός πυρήνας της υπαίθρου χώρας. Αν σε αυτά τα ιδιαίτερου τύπου σχολεία προσθέσουμε και τα εσπερινά, τα μουσικά, τα πειραματικά, τα διαπολιτισμικά σχολεία αλλά και τα σχολεία διευρυμένου ωραρίου, ειδικής αγωγής, δεύτερης ευκαιρίας, τότε το ποσοστό αυτών των ιδιαίτερων τύπων σχολείων, που σίγουρα εμφανίζουν και ιδιαίτερες ανάγκες, υπερβαίνει το 50% των σχολείων της ελληνικής εκπαίδευσης.
Με δεδομένο το γεγονός αυτό, το Ελεύθερο Πανεπιστήμιο Πολιτών διοργανώνει Διεθνές Συνέδριο με θέμα Τύποι, Μορφές, Εφαρμογές και Αποτελεσματικότητα της Εκπαίδευσης – Κοινωνική Παιδαγωγική, Διαπολιτισμικότητα, Συμβουλευτική και Ειδική Αγωγή, στην Βέροια από 21 έως 23 Οκτωβρίου 2016. Ο χώρος διεξαγωγής του συνεδρίου θα ανακοινωθεί εν καιρώ.
Σκοπός του συνεδρίου είναι να αναδειχθούν και να τεθούν στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος τα ζητήματα που αφορούν αυτούς τους ιδιαίτερους τύπους σχολικών μονάδων.
Πρόθεσή μας είναι να δοθεί βήμα σε κάθε ενδιαφερόμενο για παρουσίαση και έκφραση της επικρατούσας  κατάστασης στους εν λόγω τύπους σχολείων μέσα από προσωπικές μελέτες περίπτωσης και ευρύτερες έρευνες, αλλά και να αναδυθούν προτάσεις για την εφαρμογή νέων μεθόδων βελτίωσης της αποτελεσματικότητας αυτών των ιδιαίτερων μορφών εκπαίδευσης.
Το Συνέδριο απευθύνεται σε:
 • Πανεπιστημιακούς
 • Διδάκτορες και υποψήφιους διδάκτορες
 • Ειδικούς επιστήμονες
 • Κατόχους Μεταπτυχιακών Διπλωμάτων Ειδίκευσης
 • Μεταπτυχιακούς και προπτυχιακούς φοιτητές
 • Στελέχη εκπαίδευσης Α’/θμιας και Β’/θμιας εκπαίδευσης από την Ελλάδα και το εξωτερικό
 • Εκπαιδευτικούς Α’/θμιας και Β’/θμιας εκπαίδευσης από την Ελλάδα και το εξωτερικό
 • Ερευνητές
 • Στελέχη τοπικής αυτοδιοίκησης
 • Συνδικαλιστικούς φορείς της εκπαίδευσης
 • Μέλη οργανώσεων αλλοδαπών
 • Πολιτικά κόμματα
και σε κάθε ενδιαφερόμενο.
Γλώσσα του Συνεδρίου είναι η Ελληνική.
Δείτε εδώ πληροφορίες στη σελίδα του Συνεδρίου

Δεν υπάρχουν σχόλια: