18/5/16

Τα σχόλια της ΕΜΕ για τα θέματα στα Μαθηματικά Προσανατολισμού & Κατεύθυνσης 2016.Σχόλια της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρίας (ΕΜΕ) στα Μαθηματικά Προσανατολισμού (Νέο σύστημα) και Κατεύθυνσης (παλαιό σύστημα).
 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ – Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ  – ΤΕΤΑΡΤΗ 18 ΜΑΪΟΥ 2016
Ειδικά Σχόλια
Θέμα Α:  Θεωρία

Θέμα Β:  Ελέγχονται βασικές γνώσεις της Ανάλυσης.
Θέμα Γ:  Εξετάζεται μεγάλο μέρος της Ανάλυσης με ερωτήματα κλιμακούμενης δυσκολίας.
Τα ερωτήματα Γ2, Γ4 θα  δυσκολέψουν αρκετούς υποψήφιους.
Θέμα Δ:  Η επιτυχής αντιμετώπιση προϋποθέτει πολύ καλή γνώση της θεωρίας και αυξημένη μαθηματική ικανότητα.
Η πλήρης αιτιολόγηση των ερωτημάτων Δ2β και Δ3 απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή και ευχέρεια σε λεπτούς χειρισμούς και απευθύνεται σε πολύ καλά προετοιμασμένους υποψηφίους.  
Γενικά Σχόλια
  • Καλύπτεται το σύνολο σχεδόν της ύλης.
  • Ο διατιθέμενος χρόνος για την πλήρη και επιτυχή διαπραγμάτευση των θεμάτων ήταν οριακός.
  • Τα ερωτήματα παρουσίαζαν κλιμάκωση ως προς τη δυσκολία.
  • Ένας μεγάλος αριθμός ερωτημάτων έχει σαφή αναφορά στο σχολικό βιβλίο
Παρότι οι φετινές εξετάσεις δεν είναι άμεσα συγκρίσιμες με τις περσινές, τα θέματα είναι παρόμοιας δυσκολίας  με τα αντίστοιχα περσινά.
Πηγή: http://www.hms.gr/node/1090

Δεν υπάρχουν σχόλια: